woensdag 31 oktober 2012

Geloof


.
Geloof is aannemen
wat wij niet zien,
en de beloning
voor geloof
is zien
wat wij aannemen.

Augustinus, filosoof,
theoloog en kerkvader.
354-320

Marcus 11:24
Daarom zeg ik jullie: alles waar je om bidt en vraagt,
vertrouw erop dat je het al ontvangen hebt,  en het zal je ten deel vallen.

maandag 29 oktober 2012

Stil...


...leven.


Stilte in het hart,
gedachten zweven.
Stilte in eenvoud,
stil leven.
Wij hoeven stilte
niet te vrezen.
Koester stilte,
geknield,
bezield,
rijkdom,
het Leven.

Spreuken 27:19
Zoals het gelaat wordt weerspiegeld door het water,
zo wordt de mens het door zijn hart.

zondag 28 oktober 2012

Dank Ukijk...
luister...
geloof...
bid...
fluister...
dank U!


Kol  4:2
Wijd u trouw aan het gebed,
wees daarbij waakzaam en dankbaar.

woensdag 24 oktober 2012

Laat niets je storen

Laat niets je storen.
Laat niets je schokken.
Alles is eindig.

God wordt niet anders.
Duldend geduld maakt
alles bereikbaar.

Wie God heeft, weet
niets ontoereikend.
God alleen waarborgt.


Theresa van Avila

donderdag 18 oktober 2012

Regen......in de herfst.


Soms zijn
druppels regen
een zegen.
Schitterend
in de zon,
weerspiegelt
het leven...
Spreuken 26:1
Zoals sneeuw niet past bij de zomer
en regen niet bij de oogsttijd,
zo past glorie niet bij een dwaas.

zondag 14 oktober 2012

Kleurenpracht...

... in de herfst.


De dagen krimpen,
de nachten zijn fris.
Je ruikt het…
de geuren.
Je ziet het….
de kleuren,
Het is de herfst
die in aantocht is.
Psalm 118:28
U bent mijn God, U wil ik danken,
hoog zal ik U prijzen, mijn God.