vrijdag 31 augustus 2012

Bloemetje en bijtje........... in perfecte harmonie.


Het is stil… het is vredig.
‘Goedemorgen’, zegt de bij tegen de bloem.
‘Goedemorgen’, zegt de bloem stralend tegen de bij.
Ze omhelzen elkaar,
in perfecte harmonie....

en ik geniet....

Psalm 24:1
Aan de Heer behoort de aarde en al wat zij omvat,
het vaste land en zijn bewoners

donderdag 30 augustus 2012

Insect


zie je de ogen...... ?

'Dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig; alleen met het hart kun je goed zien.
Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar'.

Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen 
tot hen spreek: omdat zij ziende blind en 
horende doof zijn en niets begrijpen.
Matteüs 13,13

dinsdag 28 augustus 2012

Vlindervoorbijgefladder......


In een eeuwenoud Zuid-Afrikaanse volksvertelling werden, de door God geschapen, fladderende kleurige deeltjes voorbijgefladder genoemd. Later werd er de naam vlinder aan gegeven.

Voorbijgefladder van gedachten, ideeën en gevoelens.
Licht, sprankelend en speels springen en wiebelen ze door mijn hoofd. Alle kleuren en maten, opvallend, klein of groot of juist sprankelend op de achtergrond, de grote een schaduw achterlatend.
Kun je een vlinder vangen,  van de fladderende vrijheid beroven?
Gedachten fladderen voorbij....

Met veel geduld, dankbaar, lukt het soms de schoonheid van de gedachte vast te leggen. 
De schoonheid aanschouwen als een vlinder op een bloem. 
Gedachten fladderen, rommelig.....
Iets is niets, maar wel alles....  niets is iets..... 
De heldere kleur omvat de schoonheid….

MoiWater
'Ik heb dorst, laten wij een put zoeken...'


Ik maakte een vermoeid gebaar: het was onzinnig om in het wilde weg een put te zoeken in de onmetelijke woestijn. Maar we gingen toch op stap. Toen we uren lang zwijgend gelopen hadden viel de nacht in en de sterren begonnen te schijnen. Ik zag ze als in een droom, omdat ik wat koorts had van de dorst.
De woorden van de kleine prins dansten door mijn geheugen: 'Heb je dan ook dorst?' vroeg ik hem. Maar hij beanwoordde mijn vraag niet. Hij zei alleen maar: 'Water kan ook goed zijn voor je hart.' Ik begreep zijn antwoord niet maar zei niets... Ik wist wel dat ik hem geen vragen moest stellen. Hij was moe. Hij ging zitten en ik naast hem; En na een ogenblik stilte zei hij weer: 'De sterren zijn mooi, door die ene bloem die je niet ziet...' Ik antwoordde 'ja zeker' en bekeek zwijgend de golvingen van het zand in het maanlicht. 'De woestijn is mooi' zei hij... En dat was waar. Ik heb altijd van de woestijn gehouden. Men gaat op een duin zitten. Men ziet niets en hoort niets. En toch straalt er iets in de stilte...
'De woestijn is zo mooi doordat er ergens een put verborgen is.' zei de kleine prins....

Uit het boekje "Le petit Prince" van Antoine de Saint-Exupéry.Zoals een hinde smacht
naar stromend water,
zo smacht mijn ziel
naar u, God.
Psalm 42:2

Onkruid

De verleidelijke schoonheid....

God kunnen wij niet doorgronden.
Je beseft hoezeer Hij anders is en dat Zijn liefde het lijden en de moeilijkheden niet zonder meer uit de weg ruimt. Je vraagt je af waarom Hij niet duidelijker tussenbeide komt in het wereldgebeuren. Waarom Hij niet luider spreekt.Waarom Hij het goede niet méér beschermt en het kwade onderdrukt.

Waarom het zaad en het onkruid, beide, samen moeten opgroeien tot de dag van de oogst (Mt. 13,30).
Waarom God de onstuimigheid van Zijn liefde beteugelt en aan de mensen de vrijheid laat Hem minder te beminnen. Waarom God geduldig is. En zo stil.

Hardlopen

Rust

vrijdag 3 augustus 2012

C'est moi.Het blog c'est moi is ontstaan doordat achter veel van mijn foto's een verhaaltje zit, of ik er dromerige ideëen bij heb.
Foto's met een verhaaltje.

C'est tout, c'est moi!