zondag 25 november 2012

Heb lief...
Mattheus 22:37-40

Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk; heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en Profeten staat.'
zondag 18 november 2012

Mooist

De mooiste zee is de zee
die we  nog niet hebben gezien.
Het mooiste kind rust nog in de wieg
waardoor het wordt beschermd.
De mooiste dagen zijn de dagen
die we nog niet hebben beleefd.
En wat ik je wilde zeggen,
het mooiste
dat heb ik nog niet gezien.

Nazim Hikmet
(turkse dichter)

Psalm 8:10
Heer, onze Heer,
Hoe machtig is uw naam
overal op aarde.

dinsdag 13 november 2012

De wind rust
De wind rust,
het wijds zicht
door bomen omgeven.
Wolken gevangen,
weerspiegeling
in water.

Psalm 32:8
Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
Ik geef raad, op jou rust mijn oog.

zaterdag 10 november 2012

Leven

Je weet pas als het leven hard is, als je je tanden erin zet.
Loesje
Mat 11:29
Neem mijn juk op en kom bij Mij in de leer,
omdat ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart,
en u zult rust vinden voor uw ziel.

woensdag 7 november 2012

Herfst
Het is herfst,
vaak guur en koud.
Het is een seizoen,
waar de wind van houdt.

Kijk om je heen,
kijk en geniet.
Geniet van de schoonheid,
die de herfst ons biedt.

Dwarrelende bladeren,
waaiende wind,
kijk... kijk nog eens..
kijk net zolang,
tot je net als mij,
in de herfst
ook de schoonheid vindt.
© 2009Rom. 15:5
Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft,
u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.


zondag 4 november 2012

Hoe zal de bron......zijn oorsprong kennen,

als het de totale stroom niet kent?Psalm 36:10
Ja, bij U is de bron van het leven;
omdat U licht geeft, zien wij licht.