zondag 9 december 2012

Sneeuw...


 ... in december.


De gevallen sneeuw
maagdelijk wit op het riet
winters tafereel
Spreuken 3:17
Haar wegen zijn lieflijk,
haar paden vredig.

zaterdag 1 december 2012

Eenzame traan ...


.... verscholen in de ochtendzon.


Een zonsopgang
met gouden randje.

Vandaag is de dag
dat mijn vader
79 jaar zou
zijn geworden.

Psalm 119:18
Open mijn ogen en laat mij
de wondere kracht van uw wet aanschouwen.

zondag 25 november 2012

Heb lief...
Mattheus 22:37-40

Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk; heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en Profeten staat.'
zondag 18 november 2012

Mooist

De mooiste zee is de zee
die we  nog niet hebben gezien.
Het mooiste kind rust nog in de wieg
waardoor het wordt beschermd.
De mooiste dagen zijn de dagen
die we nog niet hebben beleefd.
En wat ik je wilde zeggen,
het mooiste
dat heb ik nog niet gezien.

Nazim Hikmet
(turkse dichter)

Psalm 8:10
Heer, onze Heer,
Hoe machtig is uw naam
overal op aarde.

dinsdag 13 november 2012

De wind rust
De wind rust,
het wijds zicht
door bomen omgeven.
Wolken gevangen,
weerspiegeling
in water.

Psalm 32:8
Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
Ik geef raad, op jou rust mijn oog.

zaterdag 10 november 2012

Leven

Je weet pas als het leven hard is, als je je tanden erin zet.
Loesje
Mat 11:29
Neem mijn juk op en kom bij Mij in de leer,
omdat ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart,
en u zult rust vinden voor uw ziel.

woensdag 7 november 2012

Herfst
Het is herfst,
vaak guur en koud.
Het is een seizoen,
waar de wind van houdt.

Kijk om je heen,
kijk en geniet.
Geniet van de schoonheid,
die de herfst ons biedt.

Dwarrelende bladeren,
waaiende wind,
kijk... kijk nog eens..
kijk net zolang,
tot je net als mij,
in de herfst
ook de schoonheid vindt.
© 2009Rom. 15:5
Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft,
u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.


zondag 4 november 2012

Hoe zal de bron......zijn oorsprong kennen,

als het de totale stroom niet kent?Psalm 36:10
Ja, bij U is de bron van het leven;
omdat U licht geeft, zien wij licht.

woensdag 31 oktober 2012

Geloof


.
Geloof is aannemen
wat wij niet zien,
en de beloning
voor geloof
is zien
wat wij aannemen.

Augustinus, filosoof,
theoloog en kerkvader.
354-320

Marcus 11:24
Daarom zeg ik jullie: alles waar je om bidt en vraagt,
vertrouw erop dat je het al ontvangen hebt,  en het zal je ten deel vallen.

maandag 29 oktober 2012

Stil...


...leven.


Stilte in het hart,
gedachten zweven.
Stilte in eenvoud,
stil leven.
Wij hoeven stilte
niet te vrezen.
Koester stilte,
geknield,
bezield,
rijkdom,
het Leven.

Spreuken 27:19
Zoals het gelaat wordt weerspiegeld door het water,
zo wordt de mens het door zijn hart.

zondag 28 oktober 2012

Dank Ukijk...
luister...
geloof...
bid...
fluister...
dank U!


Kol  4:2
Wijd u trouw aan het gebed,
wees daarbij waakzaam en dankbaar.

woensdag 24 oktober 2012

Laat niets je storen

Laat niets je storen.
Laat niets je schokken.
Alles is eindig.

God wordt niet anders.
Duldend geduld maakt
alles bereikbaar.

Wie God heeft, weet
niets ontoereikend.
God alleen waarborgt.


Theresa van Avila

donderdag 18 oktober 2012

Regen......in de herfst.


Soms zijn
druppels regen
een zegen.
Schitterend
in de zon,
weerspiegelt
het leven...
Spreuken 26:1
Zoals sneeuw niet past bij de zomer
en regen niet bij de oogsttijd,
zo past glorie niet bij een dwaas.

zondag 14 oktober 2012

Kleurenpracht...

... in de herfst.


De dagen krimpen,
de nachten zijn fris.
Je ruikt het…
de geuren.
Je ziet het….
de kleuren,
Het is de herfst
die in aantocht is.
Psalm 118:28
U bent mijn God, U wil ik danken,
hoog zal ik U prijzen, mijn God.

donderdag 27 september 2012

Morgenstond...


heeft goud in de mond.


De eerste twinkeling van de zon
doen schaduwen trillen.
Zacht rode stralen schitteren
door de mist,
bomen als schimmen
tegen de horizon.
De weg van de rechtvaardigen is stralen als de zon, 
die opkomt, hoger klimt, totdat de dag zijn licht verspreidt.
Spr. 4:18

dinsdag 18 september 2012

Storm....op 't Wad


Soms is het goed
te bedenken
dat iedere nacht
zijn dag heeft
en
iedere storm
zijn regenboog....

De mensen stonden verbaasd en zeiden: 'Wat is dat toch voor iemand,
dat zelfs de wind en de zee naar Hem luisteren".
Mat. 8:27

dinsdag 11 september 2012

Vruchten...

...van de herfst.


Het is herfst,
vaak guur en koud.
Het is een seizoen,
waar de wind erg van houdt.

Dwarrelende bladeren,
waaiende wind,
kijk... 
kijk nog eens..
kijk net zolang,
tot je net als mij,
in de herfst
ook de schoonheid vindt.Psalm 4:7
Heer, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.


zaterdag 8 september 2012

Een boomover iets opzetten.'In een goed gesprek
is spreken
een gevolg
van luisteren'.

Lucas 6:44
Want iedere boom
 is herkenbaar aan zijn eigen vrucht.

donderdag 6 september 2012

De begrenzing....voorbij...


daar bevindt zich een ruimte,
waar vrijheid en verbondenheid
samenkomen.
Mijn zoon, geef me je vertrouwen,
vind vreugde in de weg die ik je wijs.
Spreuken 23,26

woensdag 5 september 2012

Spinneweb..


in de ochtend dauw.


Wees nooit bang
om het stil
te laten worden
in jezelf.Psalm 115:15
Wees gezegend door de Heer,
Hij heeft hemel en aarde gemaakt.

dinsdag 4 september 2012

Zonsopkomst...


...in september.


Kijk om je heen,
kijk en geniet.....
Geniet van het wonder,
die de zonsopkomst ons biedt.
Heel vroeg in de ochtend,
met een zweem van mist.
Wie nu niet in wonderen gelooft,
...is geen realist.....
Joh. 11:40
Jezus antwoordde: 'Heb ik je niet gezegd dat je 
de heerlijkheid van God zult zien als je maar gelooft?'

Schoonheid......in bloei.


kijk…
luister…
geloof…
bidt…
fluister…
dank U!


Psalm 4:8
In u vindt mijn hart meer vreugde
dan zij in hun koren en wijn.

maandag 3 september 2012

Geluk........ zit in de kleine dingen.


Maar al te vaak
gaan wij er aan voorbij.
Maar voor wij
het ècht beseffen,
is het vaak
al verleden tijd.


Heer van de hemelse machten,
Gelukkig de mens die op u vertrouwt.
Psalm 84:13

zondag 2 september 2012

I see your true colors....,shining true...

I see your true colors, and that's why I love you
So don't be afraid, to let them show
your true colors, true colors
Are beautiful, like a rainbow.

Phil Collins
'Ik ben het licht van de wereld.
Wie Mij volgt, gaat zijn weg niet in duisternis,
maar zal het ware levenslicht bezitten'.
Joh. 8:12

zaterdag 1 september 2012

Het licht ........weerspiegelt in het water.

Licht en donker, horen bij elkaar.
Zonder een sprankeling van het licht,
kan het donker nooit bestaan....


Hemelhoog, Heer, is uw liefde,
tot in de wolken reikt uw trouw.
Psalm 36:6

Een vogel......eenzaam en alleen


daar in die blauwe lucht.
Een vogel...., eenzaam en alleen,
in een vogelvlucht......


Spreuken 3:6
Denk aan Hem op al je wegen
en Hij zal je paden effenen.

vrijdag 31 augustus 2012

Bloemetje en bijtje........... in perfecte harmonie.


Het is stil… het is vredig.
‘Goedemorgen’, zegt de bij tegen de bloem.
‘Goedemorgen’, zegt de bloem stralend tegen de bij.
Ze omhelzen elkaar,
in perfecte harmonie....

en ik geniet....

Psalm 24:1
Aan de Heer behoort de aarde en al wat zij omvat,
het vaste land en zijn bewoners

donderdag 30 augustus 2012

Insect


zie je de ogen...... ?

'Dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig; alleen met het hart kun je goed zien.
Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar'.

Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen 
tot hen spreek: omdat zij ziende blind en 
horende doof zijn en niets begrijpen.
Matteüs 13,13

dinsdag 28 augustus 2012

Vlindervoorbijgefladder......


In een eeuwenoud Zuid-Afrikaanse volksvertelling werden, de door God geschapen, fladderende kleurige deeltjes voorbijgefladder genoemd. Later werd er de naam vlinder aan gegeven.

Voorbijgefladder van gedachten, ideeën en gevoelens.
Licht, sprankelend en speels springen en wiebelen ze door mijn hoofd. Alle kleuren en maten, opvallend, klein of groot of juist sprankelend op de achtergrond, de grote een schaduw achterlatend.
Kun je een vlinder vangen,  van de fladderende vrijheid beroven?
Gedachten fladderen voorbij....

Met veel geduld, dankbaar, lukt het soms de schoonheid van de gedachte vast te leggen. 
De schoonheid aanschouwen als een vlinder op een bloem. 
Gedachten fladderen, rommelig.....
Iets is niets, maar wel alles....  niets is iets..... 
De heldere kleur omvat de schoonheid….

MoiWater
'Ik heb dorst, laten wij een put zoeken...'


Ik maakte een vermoeid gebaar: het was onzinnig om in het wilde weg een put te zoeken in de onmetelijke woestijn. Maar we gingen toch op stap. Toen we uren lang zwijgend gelopen hadden viel de nacht in en de sterren begonnen te schijnen. Ik zag ze als in een droom, omdat ik wat koorts had van de dorst.
De woorden van de kleine prins dansten door mijn geheugen: 'Heb je dan ook dorst?' vroeg ik hem. Maar hij beanwoordde mijn vraag niet. Hij zei alleen maar: 'Water kan ook goed zijn voor je hart.' Ik begreep zijn antwoord niet maar zei niets... Ik wist wel dat ik hem geen vragen moest stellen. Hij was moe. Hij ging zitten en ik naast hem; En na een ogenblik stilte zei hij weer: 'De sterren zijn mooi, door die ene bloem die je niet ziet...' Ik antwoordde 'ja zeker' en bekeek zwijgend de golvingen van het zand in het maanlicht. 'De woestijn is mooi' zei hij... En dat was waar. Ik heb altijd van de woestijn gehouden. Men gaat op een duin zitten. Men ziet niets en hoort niets. En toch straalt er iets in de stilte...
'De woestijn is zo mooi doordat er ergens een put verborgen is.' zei de kleine prins....

Uit het boekje "Le petit Prince" van Antoine de Saint-Exupéry.Zoals een hinde smacht
naar stromend water,
zo smacht mijn ziel
naar u, God.
Psalm 42:2

Onkruid

De verleidelijke schoonheid....

God kunnen wij niet doorgronden.
Je beseft hoezeer Hij anders is en dat Zijn liefde het lijden en de moeilijkheden niet zonder meer uit de weg ruimt. Je vraagt je af waarom Hij niet duidelijker tussenbeide komt in het wereldgebeuren. Waarom Hij niet luider spreekt.Waarom Hij het goede niet méér beschermt en het kwade onderdrukt.

Waarom het zaad en het onkruid, beide, samen moeten opgroeien tot de dag van de oogst (Mt. 13,30).
Waarom God de onstuimigheid van Zijn liefde beteugelt en aan de mensen de vrijheid laat Hem minder te beminnen. Waarom God geduldig is. En zo stil.

Hardlopen

Rust

vrijdag 3 augustus 2012

C'est moi.Het blog c'est moi is ontstaan doordat achter veel van mijn foto's een verhaaltje zit, of ik er dromerige ideëen bij heb.
Foto's met een verhaaltje.

C'est tout, c'est moi!