dinsdag 28 augustus 2012

Onkruid

De verleidelijke schoonheid....

God kunnen wij niet doorgronden.
Je beseft hoezeer Hij anders is en dat Zijn liefde het lijden en de moeilijkheden niet zonder meer uit de weg ruimt. Je vraagt je af waarom Hij niet duidelijker tussenbeide komt in het wereldgebeuren. Waarom Hij niet luider spreekt.Waarom Hij het goede niet méér beschermt en het kwade onderdrukt.

Waarom het zaad en het onkruid, beide, samen moeten opgroeien tot de dag van de oogst (Mt. 13,30).
Waarom God de onstuimigheid van Zijn liefde beteugelt en aan de mensen de vrijheid laat Hem minder te beminnen. Waarom God geduldig is. En zo stil.

3 opmerkingen:

Bedankt!

Ik hoop dat je nog eens terug komt....,
dan neem ik je mee
in een wereld door mijn ogen.